portfolio

VIZUALIZACE / VISUALIZATION

labyrint světa a ráj srdce 2018

návrh na dominantu náměstí v Novém Boru r.2017

Salón Entropie 2017

Pořejov 2016

Brněnská svatyně r.2015